Proiectele spitalului

Slide
Spitalul Clinic de Boli Infectioase

"Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

Proiectele spitalului

«Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați"

UAT Județul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați». Proiectul este finanţat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V – Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, Cod Apel: MS-0013.

Obiectivul proiectului vizează reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați prin diversificarea serviciilor medicale realizate de laboratorul de microbiologie/analize medicale, precum și prin dotarea unității sanitare cu 48 echipamente medicale specializate (Sistem automat de nebulizare pentru dezinfecția suprafețelor pe cale aeriană cu ceață uscată – 5 bucăți; Nebulizator automat cu ceață uscată – 4 bucăți; Sistem de filtrare a aerului cu filtru avansat medical HEPA14 – 5 bucăți; Sistem cu abur și dezinfecție pentru decontaminare și dezinfecție înaltă – 5 bucăți; Sistem de curățare și dezinfecție prin abur miniaturizat din oțel inoxidabil cu operabilitate continuă 24/7– 3 bucăți; Sistem de curățare și dezinfecție prin abur miniaturizat cu funcție de aspirare și accesorii multiple – 1 bucată; Sistem de igienizare recirculant, 2 lămpi – 12 bucăți; Echipament dezinfecție termică antibacteriană instrumentar medical cu sistem de uscare – 1 bucată; Autoclav – 1 bucată; Audit mâini – sistem integrat pentru instruire și verificarea igienei mâinilor – 2 bucăți; Audit suprafețe și nebulizare– kit de audit pentru dezinfecția suprafețelor și a procesului de nebulizare – 2 bucăți; Audit aer pentru prelevarea de probe microbiologice din aer – 2 bucăți; Sistem rapid pentru monitorizarea gradului de igienizare pentru mâini și suprafețe – kit consumabile – 2 bucăți; Luminometru – 2 bucăți; Sistem automat de identificare microbiană – 1 bucată).

Valoarea totală a proiectului este de 6.877.523,60 lei finanțată în totalitate de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit contractului de finanțare semnat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, data de începere a proiectului este 23 iunie 2023, iar durata de implementare este de 21 luni.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Costin Roxana, manager de proiect, consilier în cadrul Direcţiei Programe, Consiliul Judeţean Galaţi, telefon: 0236/302520, fax: 0236/460703, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro.

Descriere Proiect infectii SBI

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați", SMIS 148143

Începere proiect:
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143

Parteneriatul dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” și Consiliul Județean Galați, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Acest proiect este finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor grave și foarte grave de infecție cu virusul COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, asigurând investițiile în crearea unei secții ATI pentru realizarea unui răspuns în timp util și eficient al acestei unități sanitare din sistemul medical pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt crearea spitalului modular format dintr-un sistem de tip containere medicinalizate, achiziția a 55 echipamente medicale și a mobilierului medical secție ATI, 2 comunicate de presă și 3 rapoarte audit.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.01.2022, iar perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.691.683,58 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 9.934.566,99 lei, iar valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA este de 757.116,59 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: dna. Oana IONESCU, manager de proiect, telefon 0236 / 302 572, fax: 0236 / 413 031, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro

Începere proiect:
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143

Parteneriatul dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci anunță începerea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», contracul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM).

Acest proiect este fnanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19 în unitățile sanitare partenere din județul Galați, asigurând investițiile necesare pentru realizarea unui răspuns în timp util și eficient al acestor unități sanitare din sistemul medical pentru combaterea raspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt achiziția și decontarea de echipamente de protecție necesare personalului celor 2 unități sanitare și a 495 echipamente/aparatură medicală necesară diagnosticării și tratamentului pacienților cu infecție COVID–19.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 29.641.195,24 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 29.641.195,24 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 06.01.2022 iar perioada de implementare a proiectului este de 47 luni respectiv între data 17.02.2020 și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact: Oana Ionescu, manager proiect, consilier superior, telefon: 0236/302572, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro

Sari la conținut