ACHIZITII PUBLICE

Slide
Spitalul Clinic de Boli Infectioase

"Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

PROIECTELE SPITALULUI

Începere proiect:
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143

Parteneriatul dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” și Consiliul Județean Galați, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Acest proiect este finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor grave și foarte grave de infecție cu virusul COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, asigurând investițiile în crearea unei secții ATI pentru realizarea unui răspuns în timp util și eficient al acestei unități sanitare din sistemul medical pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt crearea spitalului modular format dintr-un sistem de tip containere medicinalizate, achiziția a 55 echipamente medicale și a mobilierului medical secție ATI, 2 comunicate de presă și 3 rapoarte audit.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.01.2022, iar perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.691.683,58 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 9.934.566,99 lei, iar valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA este de 757.116,59 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: dna. Oana IONESCU, manager de proiect, telefon 0236 / 302 572, fax: 0236 / 413 031, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro

Începere proiect:
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», SMIS 148143

Parteneriatul dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci anunță începerea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», contracul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM).

Acest proiect este fnanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19 în unitățile sanitare partenere din județul Galați, asigurând investițiile necesare pentru realizarea unui răspuns în timp util și eficient al acestor unități sanitare din sistemul medical pentru combaterea raspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt achiziția și decontarea de echipamente de protecție necesare personalului celor 2 unități sanitare și a 495 echipamente/aparatură medicală necesară diagnosticării și tratamentului pacienților cu infecție COVID–19.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 29.641.195,24 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 29.641.195,24 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 06.01.2022 iar perioada de implementare a proiectului este de 47 luni respectiv între data 17.02.2020 și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact: Oana Ionescu, manager proiect, consilier superior, telefon: 0236/302572, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro

Achizitii publice

Mai jos regasiti planul de achizitii publice pentru 2022. Pentru informatii suplimentare puteti folosi urmatoarele date de contact:

Fax: +40 236 410 018 – Serviciul Administrativ

Telefon: +40 236 334 022 Interior 114/191

Locatie: Pavilion Administrativ

Program Informatii: Luni – Vineri | 08:30 – 15:00

Sari la conținut