SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

 

    Serviciile medicale spitalicesti se acorda in regim de spitalizare de zi si spitalizare continua, pentru patologia specifica de Boli infectioase si Dermatologie, pentru cazurile care necesita internare, conform criteriilor de internare stabilite de legislatia in vigoare si conform Protocoalelor interne de buna practica.

    SPITALIZAREA DE ZI

Serviciile prin spitalizare de zi se acorda pentru urmatoarele categorii de diagnostic:

1. Infectii respiratorii acute de cai respiratorii superioare si inferioare, BPOC acutizat;

2. Gastroenterite;

3. Hepatite acute si cronice virale sau nevirale;

4. Colecistite;

5. Infectii urinare;

6. Adenopatii;

7. Ulcere varicoase;

8. Psoriazis;

9. Urticarii acute sau cronice;

10. Biopsii cutanate, excizarea sau electroterapia leziunilor cutanate;

11. Evaluarea gravidei pentru infectii cu risc pentru sarcina;

12. Plagi muscate sau intepate pentru profilaxie antirabica si antitetanica;

13. Infectii cu transmitere sexuala;

14. Urgente medico- chirurgicale in Camerele de garda;

15. Monitorizare bolnavi HIV- SIDA.

Servicile sunt oferite pacientilor , in baza Biletului de trimitere , a Cardului de sanatateBuletinului/ Cartii de identitate

Pacientii beneficiaza de:

* consult de specialitate: Boli infectioase si/ sau Dermatologie;

* investigatii de laborator: hematologice, bio-chimice, serologice si bacteriologice prin Laboratorul spitalului;

* investigatii imagistice: radiologice si ecografice, adecvate fiecarei categorii de diagnostic;

* tratament de urgenta.

     SPITALIZAREA CONTINUA

     Serviciile prin spitalizare continua se acorda pacientilor cu patologie specifica ce nu pot fi rezolvati prin Ambulatoriile de specialitate sau prin Spitalizare de zi.

     Internarea se face in baza Biletului de trimitere de la medicul de familie, de la alti medici specialisti din Ambulatorii sau Cabinete, sau trimiterii din structurile de Primiri Urgente, a Adeverintei de asigurat/ salariat, Cardului de sanatatesi a Buletinului/ Cartii de identitate .

     Urgentele medicale si bolile cu potential endemo- epidemic beneficiaza de spitalizare continua fara sa prezinte Bilet de trimitere sau dovada calitatii de asigurat, pana la rezolvarea urgentei.

     Prin spitalizare continua pacientii beneficiaza de:

*    consult clinic de specialitate,

*    investigatii de laborator: hematologice, bio-chimice, serologice si bacteriologice prin Laboratorul spitalului,

*    investigatii imagistice: radiologice si ecografice, in scopul stabilirii diagnosticului prin Serviciul de Radiologie al spitalului si investigatii de inalta performanta ( CT, RMN ) – prin laboratoare externe cu care spitalul are contracte de colaborare,

*    tratament adecvat fiecarei categorii de diagnostic,

*    consulturi in alte specialitati – prin celelalte spitale cu care unitatea noastra are contracte de colaborare,

*    monitorizare permanenta a evolutiei clinice si a tratamentului, pana la rezolvarea cazului,

*    recomandari de tratament, regim igieno- dietetic si supraveghere, ulterioare externarii.