CARIERE

Slide
ALEGE O CARIERA IN SISTEMUL MEDICAL

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati

Posturi vacante pe categorii de personal: Octombrie 2022

Total Vacante: 159 | Medici: 16 | Personal Sanitar Superior: 3 | Personal Auxiliar Sanitar: 74 | Tesa: 1 | Muncitori: 22

Având în vedere publicarea Ordonanței de Urgență nr.34/12.05.2023′ se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice (medic primar radiolog, garderobier).

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, cu sediul în municipiul Galați, strada Traian nr. 393, județul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind organizare și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, pentru următorul post vacant:
Denumirea postului şi a departamentului de muncă:​

Sectia Clinica Boli Infectioase I:

 • 1 post asistent medical generalist – perioada determinata

Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Asistent medical generalist – Tematica si bibliografie
Metolodologie concurs
Fisa de post asistent medical generalist

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborata cu Anexa 1, art. 50 – ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de medic, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă intreagă, pentru următoarele posturi vacante:

Denumirea postului şi a departamentului de muncă:​

Birou de management al calitatii serviciilor de sanatate:

 • 1 post medic primar – perioada nedeterminata

Anexa-nr.-1 – Cerere-concurs
Anexa-nr.-2 – Declaratie
Metolodologie concurs
Bibliografie și tematică minimală

În temeiul H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a OMS nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în grad și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuv.Paraschiva” Galați anunță examen de promovare:

 • Promovare din funcția de muncitor calificat bucătar III – în functia de muncitor calificat bucătar II – 1 post

În temeiul H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a OMS nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în grad și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuv.Paraschiva” Galați anunță examen de promovare:

 • Promovare din funcția de muncitor calificat fochist II – în funcția de muncitor calificat I – fochist – 2 posturi

În temeiul H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a OMS nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în grad și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuv.Paraschiva” Galați anunță examen de promovare:

 • Promovare din funcția de muncitor calificat lăcătuș mecanic II – muncitor calificat lăcătuș mecanic I – 1 post

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, cu sediul în municipiul Galați, strada Traian nr. 393, județul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, pentru următoarele posturi vacante:

Denumirea postului și a departamentului de muncă:

 • Secția Clinică Boli Infecțioase I:
  • 1 post de asistent medical generalist – perioadă nedeterminată

Documente utile
Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Metodologie concurs

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, cu sediul în municipiul Galați, strada Traian nr. 393, județul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, pentru următoarele posturi vacante:

Denumirea postului și a departamentului de muncă:

 • Secția Clinică Dermatologie:
  • 2 posturi ingrijitoare – perioadă nedeterminată

Documente utile
Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Metodologie concurs

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, cu sediul în municipiul Galați, strada Traian nr. 393, județul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, pentru următoarele posturi vacante:

Denumirea postului și a departamentului de muncă:

 • Secția Clinică Boli Infecțioase II:
  • 1 post îngrijitoare – perioadă nedeterminată

Documente utile
Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Metodologie concurs
Fișă post îngrijitoare (Word)
Fișă post îngrijitoare (PDF)
Tematică și bibliografie ingrijitoare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, cu sediul în municipiul Galați, strada Traian nr. 393, județul Galați, organizează la sediul său, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, pentru următoarele posturi vacante:

Denumirea postului și a departamentului de muncă:

 • Secția Clinică Boli Infecțioase II:
  • 2 posturi de asistent medical generalist – perioadă nedeterminată
 • Ambulatoriu integrat – Cabinet de Boli Infecțioase:
  • 1 post asistent medical generalist – perioadă nedeterminată

Documente utile
Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Metodologie concurs
Fișă post asistent medical (Word)
Fisă post asistent medical (PDF)
Bibliografie asistent medical generalist
Tematica asistent medical generalist

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

– DOSARELE DE CONCURS VOR FI DEPUSE DE CĂTRE CANDIDAȚI LA BIROUL RUNOS DIN STR. TRAIAN NR.393, PÂNĂ LA DATA DE 27.10.2023, DOAR ÎN ZILELE LUCRĂTOARE ȘI DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 14.00;

DENUMIREA POSTULUI: Magaziner
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Birou Administrativ și relații publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente utile

Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Tematica si bibliografie magaziner
Model fisa post

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

– DOSARELE DE CONCURS VOR FI DEPUSE DE CĂTRE CANDIDAȚI LA BIROUL RUNOS DIN STR. TRAIAN NR.393, PÂNĂ LA DATA DE 29.09.2023, DOAR ÎN ZILELE LUCRĂTOARE ȘI DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 14.00;

DENUMIREA POSTULUI: Magaziner
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Birou Administrativ și relații publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente utile

Anexa nr. 1 – Cerere concurs
Anexa nr. 2 – Declaratie
Tematica si bibliografie magaziner
Model fisa post

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Birou Achizitii
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: garderobier
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 1 post Camera de Garda
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post garderobier
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Ingrijitoare
NUMĂRUL POSTURILOR: 5 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 1 post Sectia Clinica Boli Infectioase I, 2 posturi Sectia Clinica Boli Infectioase II, 2 posturi Sectia Clinica Dermatologie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post ingrijitoare
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat instalator
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post instalator
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat electrician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post electrician
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical de radiologie
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator Radiologie si imagistica medicala DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post asistent medical radiologie
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical generalist
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, cu sediul in municipiul Galați str. Traian nr. 393, judetul Galați, vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 1 post Sectia Clinica Boli Infectioase I, 1 post Sectia Clinica Boli Infectioase II, 1 post Camera de garda
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post asistent medical generalist
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galati, cu sediul in municipiul Galati str. Traian nr. 393, judetul Galati, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, dupii cum urmeazii:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC PRIMAR RADIOLOG
NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: functie de executie
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Laborator de Radiologie si imagistica medicala
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:6 ore pe zi; 30 de ore pe saptamana

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post medic radiolog
Descarca bibliografia si tematica

DENUMIREA POSTULUI: economist
NUMARUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant
NIVELUL POSTULUI: functie de executie
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Birou Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: determinata

Documente Utile

Anexa 1 – Cerere concurs
Anexa 2 – Declaratie
Fisa post economist
Descarca bibliografia si tematica

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galati, organizeaza concurs ‘in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 , concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, cu norma intreaga, a urmatorului post vacant:

Structura – Bloc Alimentar:

Denumire post:

 • 1 post muncitor necalificat – perioada nedeterminata

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, organizează concurs în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 , concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinata/nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, cu norma intreaga , a următoarelor posturi temporar vacante:

Structura – Sectia Clinica Dermatologie:

Denumire post:

1 post asistent medical generalist  – perioada determinata

1 post infirmiera  – perioada determinata

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galati, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata/nedeterminata, a functiilor contractuale, de executie, cu norma intreaga , a urmatoarelor posturi vacante si temporar vacante:

• 1 post muncitor calificat – bucatar – perioada nedeterminata
• 1 post muncitor calificat – bucatar – perioada determinata

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE

DOSAR PLASTIC CU SINA CARE SA CUPRINDA:

 • Cerere adresata conducerii unitatii
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de nastere (inclusiv al copiilor,daca este cazul)
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • Copie act de divort (daca este cazul)
 • Copie dupa actele de studii, licenta si examen promovare rezidentiat (pentru cei care nu au diploma de studii inca eliberata prezinta adeverinta de facultate)
 • Carnet de munca- original+copie ( daca este cazul) si adeverinte privind vechimea in munca dupa data de 01.01.2011.
 • Currículum vitae
 • Cazier judiciar, Certificat de integritate comportamentala (se elibereaza de la Politie) in original;
 • Cont IBAN ( BRD, BCR, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK, ING, UNICREDIT, ALPHA BANK)
 • 2 poze tip buletin (aprox. 3*4 cm)
 • Ordinul de confirmare in rezidentiat
 • Dispozitia de repartizare de la DSP
 • Asigurare malpraxis, valabil la momentul incheierii contractului de muncă.
 • Acord GDPR

ACTE MEDICALE PENTRU ANGAJARE:

 • Analize medicale necesare pentru angajare: Ag Hbs, Ac Hcv, Test HIV, Glicemie, EKG. In urma analizelor medicul de medicina muncii va emite Fisa de aptitudini
 • Adeverinta medicala –de la medicul de familie, in care sa fie precizat ca nu este in evidenta cu boli cronice.
 • Certificat medical(format A5) din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neoropsihic pentru exercitarea activitatii de medic;

*Copiile xerox vor fi insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitații acestora

PENTRU MEDICII REZIDENTI – PROGRAM BIROU PERSONAL:

 • Luni – Vineri | 10:00 – 13:00
 • Telefon: 0236.334.022 int 122

*Copiile xerox vor fi insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitații acestora

Sari la conținut