26.02.2016

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 10.03.2016, ora 10.00, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, perioada determinata si nedeterminata :

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 1 post, SECTIA BOLI INFECTIOASE II, perioada DETERMINATA

2. INFIRMIERA, 2 posturi, SECTIA BOLI INFECTIOASE I, perioada NEDETERMINATA

3. MUNCITOR NECALIFICAT, 1 post, Sectia/Compartimentul INTRETINERE, perioada NEDETERMINATA

Descarca Anunt si Criterii specifice de ocupare post

Descarca Tematica Concurs - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Descarca Tematica Concurs - INFIRMIERA

Pentru postul de MUNCITOR NECALIFICAT - PROBA DE LUCRU